Člani

Športno društvo Ruše

Šolska ulica 16
2342 Ruše

sdruse@krs.net
  
Predsednik
Peter Frumen

Nogometni klub Pohorje Ruše

Stadionska ulica 15
2342 Ruše

info@nk-pohorje.si
www.nk-pohorje.si
 
Predsednik
Marko Ozim 

Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše

Lesjakova ulica 4
2342 Ruše

sd.1pbruse@gmail.com
www.strelskodrustoruse.si

Predsednik
Ljubo Germič

Kegljaški klub Ruše

Šolska ulica 17
2342 Ruše

srecko.fiser@gmail.com

Predsednik
Srečko Fišer

Planinsko društvo Ruše

Mariborska cesta 5
2342 Ruše

pd.ruse@krs.net
pd-ruse.si
  
Predsednica
Lidija Valenčak

Šahovsko društvo Messer Ruše

Falska cesta 15
2342 Ruše

silvo.prisenk@imp-lab.si
 
Predsednik
Silvo Prišenk

Ribiška družina Ruše

Ob dravi 9
2342 Ruše

info@rd-ruse.si
www.rd-ruse.si

Predsednik
Iztok Štraus

Športno društvo Bistrica ob Dravi

Falska cesta 15
2342 Ruše

jozef.babic@krs.net

Predsednik
Jožef Babič

Planinsko društvo Bezena

Bezena 17a
2342 Ruše

katja_markac@yahoo.com
www.bezena.si
  
Predsednica
Katja Markač Hrovatin

Športno društvo NLP

Trg vstaje 4
2342 Ruše

info@nlp-sport.si
http://nlp-sport.si
 
Predsednik
Renato Kolmanko

Športno društvo Messer Ruše

Jugova ulica 20
2342 RušePredsednik
Izidor Kop

Plavani klub Ruše

Šolska ulica 17
2342 Ruše

info@plavalec.si
www.pkruse.si

Predsednik
Renato Kolmanko

Društvo Aktivni smo

Bezena 17a
2342 Ruše

katja_markac@yahoo.com
www.bezena.si
  
Predsednica
Katja Markač Hrovatin

Klub borilnih veščin
Sande Team

Stadionska ulica 15
2342 Ruše

info@sande-team.si
www.sande-team.si
 
Predsednik
Tine Marinšek

Odbojkarski klub Pohorje Volley Ruše

Knifičeva ulica 26
2342 Ruše

ales.trop@gmail.com

Predsednik
Aleš Trop

Športno društvo
Glažuta

Smolnik 52
2342 Ruše

danilo.svikart@gmail.com

Predsednik
Danilo Švikart

Športno društvo
ABC šport

Log 99
2345 Bistrica ob Dravi

sdabcsport@gmail.com
  
Predsednica
Aleš Valenti

Športno društvo
Trailmajstri

Drevoredna ulica 12
2342 Ruše

sd.trailmajstri@gmail.com
 
Predsednik
Žiga Visočnik

Športno društvo
NITRO

Tovarniška cesta 51
2342 Ruše

nitro.sportnicenter@gmail.com
 
Predsednik
Aljaž Petrič