Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2019

Izšel je Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2019, ki ga najdete na povezavi https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/.

n

Rok za prijavo poteče: 27. 5. 2019.

n

n

Besedilo javnega razpisa

n

Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev

n

Obrazec A

n

Obrazec B

n

Obrazec C

n

Obrazec 1

n

Obrazec 2

n

Obrazec 3

n

Obrazec 4

n

Obrazec 5

n

Obrazec 6, 7

n

Obrazec 8 in priloga 1

n

Obrazec 9

n

Letni program športa v Občini Ruše za leto 2019

n

n