Poziv za podajo predlogov kandidatur za organe ŠZR 2023-2027

Letos poteče štiriletno mandatno obdobje dosedanjim članom organov Športne zveze Ruše (v nadaljevanju: ŠZR), zato upravni odbor ŠZR, na podlagi 12. člena Poslovnika o delu skupščine, izdaja poziv za predlaganje kandidatov za člane organov ŠZR za mandatno obdobje 2023 – 2027.

Predloge kandidatov članic ŠZR posredujte na obrazcih, in sicer najkasneje do 27.3.2023.