Poziv za podajo predlogov za priznanja »ŠPORTNIK LETA 2020« in »ŠPORTNIK LETA 2021«

V letu 2021 zara Covid razmer prireditev izbora Športnika leta ni bila organizirana. Vemo, da se je športno leto 2020, sicer v okrnjeni obliki, odvilo, zato bomo v letošnjem letu naredili podelitev za dve pretekli leti.

n

V skladu s sklepom UO ŠZR, vam v prilogi pošiljamo obrazca za prijavo kandidatov za Športnika leta 2020 in 2021.

n

n

Posebej bi vas še opozorili, da:

n

– obrazce izpolnjujte ločeno za vsako leto (torej, četudi gre za predlog za istega športnika za obe leti, se izpolnita ločena obrazca)

n

– priznanje za perspektivne športnike-ce lahko dobi oseba le enkrat v posamezni športni panogi,

n

– ne pozabite tudi na vaše zveste funkcionarje, ki so s svojim prostovoljnim delom izjemno pripomogli k uspehom vašega društva ali kluba,

n

– da lahko predlagate tudi posameznike športnike, ki so občani Ruš, vendar ne trenirajo v klubu s sedežem v Rušah,

n

– da ne razvrednotite pomena priznanj in prijavite res izjemne dosežke vaših članov in ekip.

n

n

Na enem obrazcu lahko prijavite le eno vrsto priznanja!

n

n

Predloge pošljite do 11. marca 2022 na:

n

· izpolnjen wordov dokument na szruse@gmail.com IN

n

· natisnjen, podpisan in žigosan dokument na naslov ŠPORTNA ZVEZA RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 Ruše ali preslikavo le-tega na szruse@gmail.com.

n

n

Vso zadevno dokumentacijo najdete na www.szruse.si. V primeru kakršnihkoli nejasnosti pišite na szruse@gmail.com ali pokličite na 031 665 999.

nn