Poziv za prijavo predlogov za Športnika leta 2019

n

Objavljamo poziv za prijavo predlogov za Športnika leta 2019.n

n

Posebej bi vas opozorili, da:

n

– priznanje za perspektivne športnike-ce lahko dobi oseba le enkrat v posamezni športni panogi,

n

– ne pozabite tudi na vaše zveste funkcionarje, ki so s svojim prostovoljnim delom izjemno pripomogli k uspehom vašega društva ali kluba,

n

– da lahko predlagate tudi posameznike športnike, ki so občani Ruš, vendar ne trenirajo v klubu s sedežem v Rušah,

n

– da ne razvrednotite pomena priznanj in prijavite res izjemne dosežke vaših članov in ekip.

n

n

Na enem obrazcu lahko prijavite le eno vrsto priznanja!

n

n

Predloge pošljite do 20. januarja 2020 na:

n

– izpolnjen wordov dokument na szruse@gmail.com IN

n

– natisnjen, podpisan in žigosan dokument na naslov ŠPORTNA ZVEZA RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 Ruše.

n

n

V primeru kakršnihkoli nejasnosti pišite na szruse@gmail.com ali pokličite na 031 665 999.

n

n

,PRIJAVNICA

n

,PRAVILNIK

n

n