Vpis v razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev

Z dnem 5. 1. 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prešlo na elektronsko oddajo vlog za vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek in zmanjšalo možnost napak v teku postopka. nnnAplikacija je dostopna na:

n

nPOKLICNI ŠPORTNIKInhttp://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=PSnnZASEBNI ŠPORTNI DELAVCInhttp://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSDnnnnVeč informacij o postopku najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu/nnnOd pričetka delovanja aplikacije je obvezno vse vloge za vpis oddati najprej v elektronski obliki preko aplikacije, šele nato pa tudi v papirni obliki (kot doslej na gp.mizs@gov.si).

n

n